LimPRo vzw is aangesloten bij Trooper, hierdoor kan je de organisatie financieel steunen zonder een cent extra uit te geven!

Dit doe je door volgende 4 stappen:

  • Ga naar https://www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/limpro
  • Kies de webshop waar je een aankoop wil doen. Bij elke webshop staat vermeld hoeveel procent van jouw aankoop terechtkomt bij LimPRo
  • Vul je e-mail adres in om te weten hoeveel je verzameld hebt voor LimPRo.
  • De webshop van de gekozen winkel opent en je kan een bestelling plaatsen zoals anders (zonder extra kosten).
  • Klaar! Jij kan genieten van je aankopen en wij zijn je dankbaar voor je bijdrage.

Perstekst ADR-Vlaanderen

Aanleiding: ereteken 'Groot Officier in de Orde van Culturele Verdienste', toegekend door de Roemeense president Klaus Iohannis, aan ADR-Vlaanderen vzw.

Op 10 maart 2020 heeft ADR-Vlaanderen, Actie Dorpen Roemenie - Vlaanderen vzw, dit ereteken gekregen uit de handen van de Roemeense Ambassadeur Mevrouw Andreea Pastarnac. Dit ereteken werd ons toegekend omwille van onze inspanningen om dorpen op het Roemeense platteland een toekomst te geven en een gedecentraliseerde samenwerking tussen Roemenie en Belgie tot stand te brengen.

ADR-Vlaanderen startte 30 jaar geleden, op 28 februari 1989, als koepel van Vlaamse vrijwilligersgroepen uit gemeenten die een dorp in Roemenie adopteerden. Deze adoptie gebeurde om te verhinderen dat, als gevolg van de systematiseringspolitiek van dictator Ceau?escu, deze dorpen zouden verdwijnen.

Na de val van het regime van Ceau?escu, december 1989, kwam een humanitaire hulpactie op gang om de noodlijdende bevolking van deze dorpen te helpen. Na enkele jaren werd overgeschakeld op structurele hulp en kwam een gelijkwaardige samenwerking tot stand.

In 1999, na 10 jaar, waren 199 partnerschappen nog actief.

In 2005 werd de naam Adoptie Dorpen Roemenie gewijzigd in Actie Dorpen Roemenie om duidelijk te maken dat als gelijke partners gewerkt werd aan gezamenlijke doelstellingen.

In 2007 trad Roemenie toe tot de Europese Unie.

In 2011 werd ADR-Vlaanderen als sociaal-culturele organisatie erkend en gesubsidieerd door de Vlaamse overheid.

In 2012 richtte ADR-Vlaanderen in Roemenie een netwerkorganisatie op die alle Roemeense partners van Vlaamse vrijwilligersgroepen, alsook middelveldorganisaties (jeugdbeweging AGLT, vrouwenbeweging OLF, mannenorganisatie OLB, gezondheidsprojecten, ...) in een netwerk samenbracht. Doel van dit netwerk is dat de Roemeense burgers in de toekomst hun lot meer en meer in eigen handen nemen. The Open Network for Community Development, kortweg TON, is onze partnerorganisatie in Roemenie: www.theopennetwork.ro

Na 30 jaar zijn in Vlaanderen nog meer dan 60 partnerschappen actief in een samenwerking met hun Roemeense partner. ADR-Vlaanderen ondersteunt deze Vlaamse vrijwilligersgroepen nog steeds in hun werking maar richt zich vandaag ook naar de talrijk aanwezige Roemeense burgers die in Vlaanderen wonen en werken. Hun inclusie in onze samenleving, maar ook het uitdragen van de Roemeense cultuur in Vlaanderen is ons doel, naast het betrekken van deze Roemeense burgers in het uitbouwen van projecten in hun thuisland zoals o.a. het thuiszorgproject.

Sinds 2016 is de uitbouw van thuiszorg en voorzieningen voor senioren in Roemenie een belangrijk aandachtspunt omwille van de massale migratie van 20-45-jarigen naar steden in Roemenie en West-Europese landen.

ADR-Vlaanderen bouwde in de voorbije 30 jaar ook een sterk netwerk uit van partners die helpen om al onze doelstellingen te realiseren. Deze partners zijn zowel Belgische bedrijven actief in Roemenie als hogescholen en universiteiten, sociaal-culturele organisaties, de Belgische ambassade in Roemenie, de Roemeense ambassade in Belgie, ...

Belangrijk om te vermelden is dat gedurende de voorbije 30 jaar sterke vriendschapsbanden werden uitgebouwd tussen Vlaamse en Roemeense burgers die ook vandaag nog zorgen voor een sterke dynamiek in onze werking die bijna uitsluitend door vrijwilligers wordt gedragen, ondersteund door een beperkt secretariaat.

Als bijlage bij deze perstekst bezorgen we u ook de speech van onze voorzitter, Jozef Goebels, die ook voorzitter is van The Open Network.

Learning in kader van project PROtect te Postel - Mol

Groepsfoto studieweek Kruibeke

Van 20 tot 24 juni ontving LimPRo samen met Dorp voor een Dorp Kruibeke 24 gasten uit Roemenie, Polen en Bulgarije voor een studieweek in Belgie. Plaats van het gebeuren was de Abdij van Postel. Er werd gewerkt rond het thema van tradities en oude ambachten. Naast een reeks workshops rond chocolade, naaldkant, hoe een zelfstandige activiteit opstarten enz. Werden er ook bezoeken gebracht aan historische plaatsen.

Ondermeer stonden op het programma een bezoek aan de gemeente Kruibeke, waar we werden ontvangen door de burgemeester en schepen mondiale vorming en de gedeputeerde mondiale vorming Oost-Vlaanderen. Verder werd en een bezoek gebracht aan Bokrijk, met aandacht voor ambachten als pottenbakken en textielbewerking. Het hoogtepunt was een bezoek aan Brugge met aandacht voor het Brugse kant en Belgische chocolade. Op 25 juni keerden de deelnemers moe maar zeer tevreden terug huiswaarts.

Vrijwilligers van LimPRo maken paaseieren

Mevrouw met paaseieren

Het Limburgs Platform Roemeniewerkingen (LimPRo) werkt samen met groepen uit Belgie, Roemenie, Polen en Bulgarije rond het thema ambachten, met als doel kennis van oude ambachten te bewaren. LimPRo heeft zijn keuze laten vallen op het smakelijke ambacht van chocolade maken.

Een artikel van Jos Stappers

How to make Easter eggs

Ruben Bosman

bezoek website - mail - bel

STECA Energiesystemen

bezoek website - mail - bel

Madrico NV

bezoek website - mail - bel

Eikelhof

bezoek website - mail - bel

G. Eeckels Photography

bezoek website - mail

C&G Construct

bezoek website - mail - bel